Ai ơi nâng bát cơm đầy, xem bê đê nhớ Yu gầy là tao :v

Blogs

Tựa gốc: นับสิบจะจูบ Tạm dịch: Đếm 10 là hôn Tác giả: Wankling Couple: Nubsib x Gene Số chương: 1 chương mở đầu + 33 chương chính truyện + 8 chương…

  Tiểu Thuyết: COLOR RUSH   Tác giả: Se Sang   Số chương: 11 chương chính truyện + 2 chương ngoại truyện)   Dịch: Yu Thánh Thiện   CHƯƠNG 1.1…