Ai ơi nâng bát cơm đầy, xem bê đê nhớ Yu gầy là tao :v

Tựa gốc: นับสิบจะจูบ Tạm dịch: Đếm 10 là hôn Tác giả: Wankling Couple: Nubsib x Gene Số chương: 1 chương mở đầu + 33 chương chính truyện + 8 chương…

  Tiểu Thuyết: COLOR RUSH   Tác giả: Se Sang   Số quyển: 3 quyển (89 chương + 10 ngoại truyện)   Dịch: Yu Thánh Thiện   QUYỂN I  …